Deze website draagt het AnySurferlabel, een Belgisch kwaliteitslabel voor toegankelijke websites. Meer informatie vindt u op www.anysurfer.be.

Auditconvenant over energie-efficiŽntie in de industrie
Home   |   Nieuws   |   Contact
Welkom op de website van de Commissie Auditconvenant

Het monitoringrapport 2013

Doel

Iedere onderneming brengt aan het verificatiebureau verslag uit over het in het voorafgaande kalenderjaar bereikte specifiek energieverbruik in de betrokken vestigingen, evenals de hiermee samenhangende vermeden CO2-emissies. Daarbij wordt tevens aangegeven in hoeverre die verlagingen in overeenstemming zijn met het energieplan.

Wanneer op te maken?

Jaarlijks, uiterlijk op 1 april.

Vereisten

Bijlage 3 van het auditconvenant noemt de vereisten op voor de verslaggeving van de onderneming per betrokken procesinstallatie: