Deze website draagt het AnySurferlabel, een Belgisch kwaliteitslabel voor toegankelijke websites. Meer informatie vindt u op www.anysurfer.be.

Auditconvenant over energie-efficiŽntie in de industrie
Home   |   Nieuws   |   Contact
Welkom op de website van de Commissie Auditconvenant

Het Vlaams klimaatbeleid

Om tegemoet te komen aan de uitdagingen inzake de realisatie van de Vlaamse Kyotodoelstellingen heeft de Vlaamse Regering een beleidsplan opgesteld: zie beleidsnota Kris Peeters (PDF - 31Kb).

Het speerpunt van het energiebeleid is het beheersen van de energievraag via maatregelen die het rationeel gebruik van energie (REG) voor ogen hebben. In tweede instantie moet de milieuvriendelijke opwekking van energie, nl. via warmtekrachtkoppeling en op basis van hernieuwbare energiebronnen, een bijdrage leveren. Aanvullend zorgt de inzet van flexibele mechanismen voor het behalen van de Kyoto-doelstellingen.

Voor alle sectoren is een REG-beleid uitgestippeld. Het vervolg van deze pagina spitst zich verder toe op het REG-beleid naar de industrie toe.

REG-beleid industrie

Het REG-beleid voor de industrie bevat volgende luiken:

AnySurfer, Belgisch kwaliteitslabel voor toegankelijke websites      [ Pagina afdrukken]     [ Naar boven ]
Laatste aanpassing: 22/12/2015
© 2010- 2020 | Verificatiebureau Auditconvenant Vlaanderen
design by webnet. multimedia services