Deze website draagt het AnySurferlabel, een Belgisch kwaliteitslabel voor toegankelijke websites. Meer informatie vindt u op www.anysurfer.be.

Auditconvenant over energie-efficiŽntie in de industrie
Home   |   Nieuws   |   Contact
Welkom op de website van de Commissie Auditconvenant

Broeikasgasproblematiek


Vlaanderen staat voor een enorme uitdaging voor wat betreft het terugdringen van de broeikasgasemissies.

Grafiek broeikasgasemissies
Bron: Mira-T rapport 2006.

Bovenstaande grafiek geeft de evolutie weer van de broeikasgasemissies in Vlaanderen (uitgedrukt in Mton CO2-equivalent) tussen 1990 en 2005.

Vlaanderen had zich geŽngageerd om deze uitstoot in 2005 op hetzelfde peil te brengen als in 1990. In 2005 lag de uitstoot van broeikasgasemissies 2% boven dat peil, zodat deze doelstelling niet werd gehaald.
De gemiddelde uitstoot in de periode 2008-2012 moet dan weer 5,2% lager zijn dan in 1990, zoals afgesproken bij de verdeling van de Belgische Kyoto-doelstelling over de gewesten. In 2005 lag de uitstoot 7% boven deze doelstelling.

Zoals uit de grafiek ook blijkt is meer dan tachtig procent van de broeikasgasemissies toe te schrijven aan de emissies van CO2 (dit is ongeveer 12 % hoger dan in 1990).

Deze CO2 emissies zijn op hun beurt praktisch volledig toe te schrijven aan de verbranding van fossiele brandstoffen. Dit heeft tot gevolg dat energiebesparing een belangrijke peiler is in het Vlaamse klimaatbeleid. De klimaatproblematiek heeft hiermee een belangrijke nieuwe impuls gegeven aan het verbeteren van de energie-efficiŽntie, waarnaar sinds de energiecrisissen van 1973 en 1979 gestreefd werd.

De overige broeikasgasemissies worden veroorzaakt door lachgas (N20), methaangas (CH4) en gefluoreerde broeikasgassen.

Voor meer informatie m.b.t. de broeikasgasproblematiek wordt verwezen naar het Milieu- en Natuurrapport Vlaanderen (MIRA) - milieuthema Klimaatsverandering.
AnySurfer, Belgisch kwaliteitslabel voor toegankelijke websites      [ Pagina afdrukken]     [ Naar boven ]
Laatste aanpassing: 22/12/2015
© 2010- 2020 | Verificatiebureau Auditconvenant Vlaanderen
design by webnet. multimedia services