Deze website draagt het AnySurferlabel, een Belgisch kwaliteitslabel voor toegankelijke websites. Meer informatie vindt u op www.anysurfer.be.

Auditconvenant over energie-efficiŽntie in de industrie
Home   |   Nieuws   |   Contact
Welkom op de website van de Commissie Auditconvenant

Het energieplan

Doel

Het energieplan is een systematische, gedocumenteerde en objectieve evaluatie van het beheer, de organisatie en de uitrusting van de betrokken vestiging op het gebied van energie-efficiŽntie, waarbij de mogelijke maatregelen inzake de verbetering van de energie-efficiŽntie worden in kaart gebracht.

Wanneer op te maken?

Een eerste energieplan, ten laatste ťťn jaar na de Verklaring van Deelname, bij aangetekend schrijven voor aanvaarding ingediend bij het verificatiebureau. Het energieplan wordt aanvaard voor een periode te rekenen vanaf de datum van de definitieve aanvaarding van het energieplan tot 10/12/2009.

Uiterlijk voor 10/6/2009 bezorgt de Onderneming aan het verificatiebureau bij aangetekend schrijven een aanvraag tot aanvaarding van een geactualiseerd energieplan of energieplan voor de tweede ronde van het Auditconvenant. Dit nieuwe energieplan vervangt bij aanvaarding door het verificatiebureau het eerste energieplan. Het wordt aanvaard tot 10/12/2013.

Wat dit verder inhoudt wordt beschreven in toelichting 05 - Energieplan 2e ronde (PDF - 88 Kb), zoals goedgekeurd door de Auditcommissie op de vergadering van 2 september 2008.

Bedrijven die voortaan nog toetreden als nieuwkomer in het convenant dienen een energieplan op te stellen dat beantwoordt aan de modaliteiten van de tweede ronde. (zie ook toelichting 05)

Inhoud

Het energieplan bevat ten minste volgende elementen: